Nguồn Power 1600W

#20170904-29
3.000.000 ₫
Thêm vào giỏ

Nguồn Power 650W. Chuyên chạy văn phòng.